Ανασχεδιασμός ιστοσελίδας παρουσίασης τουριστικών καταλυμάτων με online κρατήσεις.
/ /

Ανασχεδιασμός ιστοσελίδας παρουσίασης τουριστικών καταλυμάτων με online κρατήσεις.

Υλοποίηση ιστοσελίδας παρουσιασης τουριστικών καταλυμάτων με online κρατήσεις.

Παράδοση web εφαρμογής για Rent a Car μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας της Ρόδου.
/

Παράδοση web εφαρμογής για Rent a Car μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας της Ρόδου.

Διαχείριση των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων με ένα σύστημα διαχέιρισης αυτοκινήτων μέσα από την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου.

Συνεργασία ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ – HEBEI COFCO για παράδοση Web Project.

Συνεργασία ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ – HEBEI COFCO για παράδοση Web Project.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μεγάλη επιχείρηση του εξωτερικού εμπιστεύεται τους Μηχανικούς Πληροφορικής μας για υποστήριξη σε θέματα διαδικτύου. Η HEBEI COFCO…

Ολοκληρωμένη Μηχανοργάνωση Ιχθυοπωλείου
/ / / / /

Ολοκληρωμένη Μηχανοργάνωση Ιχθυοπωλείου

Ολοκληρωμένη Μηχανοργάνωση Ιχθυοπωλείου. Ένα απο τα πιο γνωστά και παλαιότερα ιχθυοπωλεία της Ρόδου προχώρησε σε ριζική ανακαίνιση των εγκαταστάσεων της. Ένας μεγάλο μέρος…

Δίκτυο Δεδομένων Πολυτελούς Κατοικίας
/

Δίκτυο Δεδομένων Πολυτελούς Κατοικίας

Δομημένη Καλωδίωση – Ενσύρματο Δίκτυο – Ασύρματο Δίκτυο. Μελέτη, ανάπτυξη και υλοποίηση δικτύου δεδομένων για πολυτελή κατοικία στην Νότια Ρόδο. Μας ζητήθηκε το…