Ολοκληρωμένη Μηχανοργάνωση Ιχθυοπωλείου
/ / / / /

Ολοκληρωμένη Μηχανοργάνωση Ιχθυοπωλείου

Ολοκληρωμένη Μηχανοργάνωση Ιχθυοπωλείου. Ένα απο τα πιο γνωστά και παλαιότερα ιχθυοπωλεία της Ρόδου προχώρησε σε ριζική ανακαίνιση των εγκαταστάσεων της. Ένας μεγάλο μέρος…