Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Mikrotik
/

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Mikrotik

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής δικτύων από την Mikrotik (Mikrotik Certified Trainer) Ο Μηχανικός Πληροφορικής μας Αποστολάς Γιώργος είναι πλέον πιστοποιημένος εκπαιδευτής σε δίκτυα υπολογιστών από…