Εγκατάσταση Δικτύου Σε Επιχείρηση Εστίασης
/

Εγκατάσταση Δικτύου Σε Επιχείρηση Εστίασης

01. Δομημένη Καλωδίωση Οι Μηχανικοί μας έδωσαν οδηγίες προς τους ηλεκτρολόγους για την σωστή δομημένη καλωδίωση του εστιατορίου. 02. Γρήγορο Ενσύρματο Δίκτυο Τοποθετήθηκε…

Ολοκληρωμένη Μηχανοργάνωση Ιχθυοπωλείου
/ / / / /

Ολοκληρωμένη Μηχανοργάνωση Ιχθυοπωλείου

Ολοκληρωμένη Μηχανοργάνωση Ιχθυοπωλείου. Ένα απο τα πιο γνωστά και παλαιότερα ιχθυοπωλεία της Ρόδου προχώρησε σε ριζική ανακαίνιση των εγκαταστάσεων της. Ένας μεγάλο μέρος…

Δίκτυο Δεδομένων Πολυτελούς Κατοικίας
/

Δίκτυο Δεδομένων Πολυτελούς Κατοικίας

Δομημένη Καλωδίωση – Ενσύρματο Δίκτυο – Ασύρματο Δίκτυο. Μελέτη, ανάπτυξη και υλοποίηση δικτύου δεδομένων για πολυτελή κατοικία στην Νότια Ρόδο. Μας ζητήθηκε το…