Ολοκληρωμένη Μηχανοργάνωση Ιχθυοπωλείου
/ / / / /

Ολοκληρωμένη Μηχανοργάνωση Ιχθυοπωλείου

Ολοκληρωμένη Μηχανοργάνωση Ιχθυοπωλείου. Ένα απο τα πιο γνωστά και παλαιότερα ιχθυοπωλεία της Ρόδου προχώρησε σε ριζική ανακαίνιση των εγκαταστάσεων της. Ένας μεγάλο μέρος…

Δίκτυο Δεδομένων Πολυτελούς Κατοικίας
/

Δίκτυο Δεδομένων Πολυτελούς Κατοικίας

Δομημένη Καλωδίωση – Ενσύρματο Δίκτυο – Ασύρματο Δίκτυο. Μελέτη, ανάπτυξη και υλοποίηση δικτύου δεδομένων για πολυτελή κατοικία στην Νότια Ρόδο. Μας ζητήθηκε το…