Παράδοση web εφαρμογής για Rent a Car μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας της Ρόδου.
/

Παράδοση web εφαρμογής για Rent a Car μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας της Ρόδου.

Διαχείριση των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων με ένα σύστημα διαχέιρισης αυτοκινήτων μέσα από την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου.