Παραγγελιοληψία FrontRest της ICG SOFTWARE

4.3/5 rating (6 votes)

Περιγραφή

Το FrontRest Point of Sales πρόγραμμα είναι ένα πάρα πολύ εύκολα διαχειρίσιμο πρόγραμμα για την εργασίας σας. Για να το χρησιμοποιήσετε δεν χρειάζεται να έχετε γνώσεις υπολογιστών ή κάποια εξειδικευμένη εκπαίδευση. Όλες οι λειτουργίες πωλήσεων, η παραμετροποίηση και στατιστικά έχουν σχεδιαστεί για οθόνες αφής (touch screens) και κάθε βήμα είναι εύκολα κατανοητό αποφεύγοντας ακριβές εκπαιδεύσεις και λάθη.

 • Οθόνη παραγγελιοληψίας
 • Οθόνη παραγγελιοληψίας
 • Οθόνη παραγγελιοληψίας

 

Οθόνη πωλήσεων

 • Παράμετροι Χρήστη: όλες οι λειτουργίες πώλησης είναι παραμετροποιήσιμες. Υπάρχουν πάνω από 110 διαφορετικές λειτουργίες για τον καθορισμό προφίλ ενός χρήστη, βασισμένο στα δικαιώματά του.
 • Γραφική οθόνη: τα είδη απεικονίζονται γραφικά στην οθόνη, ομαδοποιημένα σε κατηγορίες. Για την επιλογή ενός είδους, ο χρήστης πρέπει απλά να επιλέξει κατηγορία και στην συνέχεια το είδος από την κατηγορία.
 • Εικόνες: μπορείτε να επισυνάψετε εικόνες στα είδη στην οθόνη πωλήσεων για εύκολο προσδιορισμό τους.
 • Σταθερά είδη: τα δημοφιλέστερα είδη, ακόμα και από διαφορετικές κατηγορίες, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ειδική κατηγορίας ‘σταθερών ειδών’, ώστε να είναι απευθείας προσβάσιμα από την οθόνη πωλήσεων.
 • Οθόνη τραπεζιών: οι αίθουσες και τα τραπέζια παραμετροποιούνται από τον χρήστη, ακριβώς με την ίδια διαρρύθμιση που έχει το εστιατόριο. Επιπλέον, η κατάσταση του τραπεζιού (ελεύθερο, κατειλημμένο, κρατημένο, έχει δοθεί απόδειξη κλπ) εμφανίζεται γραφικά στην οθόνη.
 • Πωλήσεις σε αναμονή: μια πώληση (απευθείας ή σε τραπέζι) μπορεί να τεθεί σε αναμονή, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί επόμενος πελάτης.
 • Τιμοκατάλογοι ανάλογα με την περίοδο: διάφοροι τιμοκατάλογοι μπορούν να υπ΄ρχουν ανάλογα με την περίοδο (happy hour, liveevents κλπ). Η αλλαγή των τιμοκαταλόγων γίνεται αυτόματα ανάλογα με την ώρα.
 • Ημερήσια μενού: Το FrontRestπεριλαμβάνει την δημιουργία μενού, που μπορούν να περιέχουν είδη από διαφορετικές κατηγορίες.
 • Διάκριση μεταξύ των πιάτων: η εφαρμογή μπορεί να διακρίνει μεταξύ πρώτων πιάτων, κυρίως, επιδορπίων κλπ.
 • Τροποποιητές: για την παρακολούθηση της παρασκευής με ακρίβεια, μπορούν να δημιουργηθούν τροποποιητές και σχόλια για τα είδη (καλοψημένο, με πατάτες, χωρίς αλάτι κλπ..)
 • Μεγέθη: παρέχεται η πώληση των ειδών σε διάφορα μεγεθη (σφηνάκι, cocktail, σε ψηλό ποτήρι με πάγο κλπ). Μπορεί να υπάρχει διαφορετική τιμή για κάθε μέγεθος.
 • Συνδυασμοί: Το FrontRestμπορεί να δημιουργήσει συνδυασμούς με είδη διαφορετικών μεγεθών γρήγορα και εύκολα (ουίσκυ με κοκα κολα, βότκα με λεμόνι κλπ)
 • Χρονοχρέωση: η χρέωση ανά ώρα είναι δυνατή για οντότητες όπως τραπέζια μπιλιάρδου κλπ.
 • Προσκλήσεις: μετην επιλογήαυτήμπορείτενα μηδενίστετηντιμήσε έναήπερισσότεραείδη . Στη συνέχεια, μπορείτε με με διαθέσιμη αναφορά να δείτε όλες τις προσκλήσεις που έχουν γίνει.
 • Σύνδεσηζυγαριών: Το FrontRest επιτρέπειτησύνδεση ζυγαριώνγιαείδηπου πψλούταιμεβάρος. Η εφαρμογή λαμβάνει το βάρος από την ζυγαριά και εμφανίζει (ανάλογα με την τιμή κιλού) την πώληση στην οθόνη.
 • Εκτύπωση στην κουζίνα: οι παραγγελίες μπορούν να εκτυπωθούν σε διαφορετικούς εκτυπωτές, ανάλογα με το είδος. Ένα γεύμα μπορεί να εκτυπωθεί στην κουζίνα ή στο γκριλ, ενώ ένα ποτό θα εκτυπωθεί στο μπαρ.

 

Έλεγχος παρουσίας προσωπικού

 • Το FrontRest παρακολουθεί την παρουσία προσωπικού και να καταγράφει την είσοδο και έξοδο με κωδικό, μαγνητικές κάρτες και ανάγνωση δακτυλικού αποτυπώματος.

 

Οθόνες κουζίνας

 • Οθόνη Η/Υ: όλες οι παραγγελίες που ελήφθησαν από το FrontRest ή το TeleComanda, μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη, καθώς και ο χρόνος από την παραγγελία έως το σερβίρισμά της.
 • Οθόνη κουζίνας: στην κουζίνα μπορεί να εμφανιστεί η συνολική ποσότητα κάθε είδους, καθώς και αλλαγή χρώματος για αύξηση ή μείωση των προς παρασκευή ποσοτήτων.
 • Η οθόνη κουζίνας επιτρέπει δυο τρόπους λειτουργίας: σε πραγματικό χρόνο και μέσω διαθέσιμου αποθέματος.

 

Ολοκλήρωση πώλησης

 • Εκτύπωση παραστατικού: υπάρχει δυνατότητα ανάθεση της πώλησης σε πελάτη και εκτύπωσης τιμολογίου.
 • Διάφοροι τρόποι πληρωμής: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής. Αν το ποσό που δίνεται υπερβαίνει το σύνολο, εμφανίζονται τα ρέστα. Μπορούν να επιλεχθούν περισσότεροι του ενός τρόποι πληρωμής, πχ ένα ποσό μετρητά και τα υπόλοιπο σε πιστωτική κάρτα.
 • Πιστώσεις: για πωλήσεις με πίστωση, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει πελάτη, για περαιτέρω έλεγχο και παρακολούθηση της είσπραξης.
 • Πολλαπλάνομίσματα: Ο χρήστηςμπορείνακλείσει μιαπώλησημεδύοή περισσότεραδιαφορετικάνομίσματα. Ταποσάυπολογίζονταισύμφωνα μετηνισοτιμίασυναλλάγματος . Με την επιλογή ενός νομίσματος, εμφανίζονται τα διάφορα χαρτονομίσματα και κέρματα έτσι ώστε να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η επιστροφή των ρέστων στον πελάτη.
 • Εκτύπωση μερικού συνόλου: Ο χρήστης μπορεί εκδώσει μερικό σύνολο σε ένα τραπέζι πριν το τελικό παραστατικό και επιλογή του τρόπου πληρωμής.
 • Πληρωμές: ένας λογαριασμός μπορεί να διαμοιραστεί σε ένα ή περισσότερα μέρη.
 • Διάφορα σχέδια παραστατικών: για καλύτερη εξυπηρέτηση στο σημείο πώλησης, μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς σχεδιασμούς εκτύπωσης παραστατικών. Επίσης, το παραστατικό μπορεί να εκτυπωθεί σε διάφορες γλώσσες, αφού το FrontRestυποστηρίζει πολυγλωσσικό σύστημα.
 • Σύνδεση με FrontHotel: Το FrontRestσυνδέεται απευθείας στην ξενοδοχειακή εφαρμογή, επιτρέποντας την χρέωση στο δωμάτιο.

 

Έλεγχος αποθήκης

 • Moduleαγορών: Το FrontRest περιλαμβάνει πλήρες moduleαγορών, χρήσιμο για την αυτόματη πρόβλεψη αλλά και για χειροκίνητη τοποθέτηση αγορών.
 • Έξυπνος βοηθός για δημιουργία παραγγελιών αγορών βασισμένες σε ελάχιστο απόθεμα. Αυτόματη αναπλήρωση στα μπαρ.
 • Η εφαρμογή επιτρέπει την τήρηση διαφορετικών τιμοκαταλόγων ανά προμηθευτή. Κατά την παραγγελία, προτείνει αυτόματα την πιο συμφέρουσα τιμή.
 • Απογραφές σε διάφορες αποθήκες.
 • Συνταγές: Το FrontRest επιτρέπει δημιουργία και συντήρηση συνταγών. Κατά την πώληση, το FrontRestαναλύει τα συστατικά και αυτά αφαιρούνται αυτόματα από το απόθεμα, έχοντας με αυτόν τον τρόπο το απόθεμα ενημερωμένο σε πραγματικό χρόνο.

 

Στατιστικά και κλεισίματα

 • Κλείσιμο μετρητών: Το κλείσιμο μετρητών είναι απαραίτητο στο τέλος κάθε ημέρας.
 • Πριν το κλείσιμο, ο χρήστης μπορεί να δηλώσει τα μετρητά για κάθε νόμισμα που έχει χρησιμοποιηθεί, τα χαρτονομίσματα και κέρματα κάθε αξίας.
 • Μετά την δήλωση μετρητών, το Ζ μπορεί να εκτυπωθεί. Στην οθόνη εμφανίζεται η ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ των υπολογισμών του προγράμματος και της δήλωσης μετρητών από τον χρήστη. Υπάρχει δυνατότητα λήψης έξτρα αναφορών: ανάλυση πωλήσεων (ανά κατηγορία, πωλητή, τρόπο πληρωμής κλπ), αναφορές ελέγχου (αλλαγές τιμών, επιστροφές κλπ), εκπτώσεις κλπ.
 • Περίληψη πωλήσεων: μπορούν να εμφανιστούν οι πωλήσεις προηγούμενων περιόδων.
 • Εκτεταμένα στατιστικά: Το FrontRest περιέχει μια εκτενή συλλογή αναφορών και γραφικών για παρακολούθηση και ανάλυση όλων των κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο εστιατόριο.