Ενσύρματα Δίκτυα

Σε εταιρικό περιβάλλον είναι σημαντική η φυσική και η λογική τοπολογία (physical and logical topology), η αξιοπιστία και η ασφάλεια του δικτύου δεδομένων.

Οι μηχανικοί της εταιρείας μας αρχικά πραγματοποιούν μελέτη για την εγκατάσταση και μελλοντική συντήρηση του δικτύου ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης.

Δομημένη Καλωδίωση (structured cabling)

Για να πραγματοποιηθεί σωστά και λειτουργικά η δομημένη καλωδίωση σε ένα σύστημα απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός. Σήμερα τα πληροφοριακά συστήματα είναι πιο πολύπλοκα απο ποτέ και θα γίνουν ακόμα πιο πολύπλοκα στο μέλλον με τις απαιτήσεις σε ταχύτητα και bandwidth (ευρυζωνικότητα) συνεχώς να αυξάνονται. Το σύστημα που σήμερα σχεδιάζετε θα υποστηρίζει νέες και διαφορετικές εφαρμογές για πολλά χρόνια. Μην βιαστείτε να αναθέσετε αρμοδιότητες σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν απο δομημένη καλωδίωση σε δίκτυα δεδομένων, λάθος ενέργειες θα σας ταλαιπωρούν μια ζωή σε θέματα λειτουργικότητας της επιχείρησης σας. Για εγγυημένες μελέτες, υπηρεσίες και προϊόντα καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας και ζητήστε να μιλήσετε με τον αρμόδιο.

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες για την σχεδίαση του δικτύου δεδομένων σας είναι οι παρακάτω:
 • Εφαρμογές: Το σύστημα σας θα πρέπει να υποστηρίζει σήμερα αλλά και μελλοντικά, δεδομένα, φωνή, video και πολυμεσικές εφαρμογές Θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψην εφαμοργές VoIP, PoE, ασύρματη υποστήριξη και ασφάλεια δεδομένων.
 • Κύκλος Ζωής: Σχεδιασμός για την διάρκεια ζωής του εξοπλισμού για 15-20 χρόνια, με ελάχιστο 10 χρόνια. Η καλωδίωση σας θα πρέπει να έχει την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής απο οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό που βρίσκεται πάνω στο δίκτυο.
 • Συμβατότητα: Ο σχεδιασμός του δικτύου σας θα πρέπει να βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα (open standards) και να μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές εφαρμογές ανεξάρτητα τον κατασκευαστή. Η δυνατότητα προσθήκης διαφόρων συστημάτων και τα ανοιχτα πρότυπτα επιτρέπουν τις εύκολες αλλαγές και επεκτάσεις χωρίς να γίνεται αλλαγή στην δομημένη καλωδίωση και τον εξοπλισμό.
 • Εύρος Ζώνης (Bandwidth): Όσο μεγαλύτερο εύρος ζώνης, τόσο το καλύτερο. Σε περιπτώσεις όπου ο πάροχος του internet δεν παρέχει μεγάλο εύρος ζώνης, περιλαμβάνουμε στον σχεδιασμό την χρήση περισσοτέρων απο μια γραμμή για την ομαλότερη εξυπηρέτηση των αναγκών του δικτύου.
 • Επεκτασιμότητα: Όσο περνάνε τα χρόνια η επιχείρηση σας μπορεί να χρειαστεί να υποστηρίξει περισσότερους χρήστες απότι σήμερα.
 • Αλλαγές, προσθήκες και μετακινήσεις: Το δίκτυο δεδομένων σας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε συχνές αλλαγές.

Τοπολογία Δικτύου

Υπάρχουν διάφορες τοπολογίες δικτύου δεδομένων. Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας, οι μηχανικοί μας θα εφαρμόσουν στην μελέτη την καταλληλότερη για την δική σας περίπτωση.

Πρότυπα (standards)

Η σημαντικότητα το προτύπων στην δομημένη καλωδίωση δεν πρέπει να υποτιμηθεί σε καμία περίπτωση. Τα συστήματα που βασίζονται σε αναγνωρισμένα πρότυπα, παρέχουν την βάση για την δημιουργία υποδομής επικοινωνιών χωρίς προβλήματα συμβατότητας. Αυτά τα πρότυπα δίνουν τεχνικά κριτήρια και εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα μεταξύ των συστημάτων δικτύων και άλλων δικτυακών εξοπλισμών. Επιτρέπουν την εύκολη επεκταστιμότητα και την αφομοίωση νέων τεχνολογιών, εξοπλισμών και χρηστών.

Σήμερα, υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που αναπτύσσουν πρότυπα σχετικά με την καλωδίωση και τις επικοινωνίες στα δίκτυα δεδομένων:

 • ANSI (American National Standards Institute).
 • EIA (Electronics Industries Alliance).
 • TIA (Telecommunications Industry Association).
 • ISO (International Organization for Standardization).
 • IEC (International Electrotechnical Commission).
 • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.).
 • BICSI (Building Industry Consulting Service International, Inc.)
 • CSA (Canadian Standards Association).

Εξοπλισμός

Από την εταιρεία μας μπορείτε να προμηθευτείτε τον απαραίτητο εξοπλισμό για το δίκτυο της επιχείρησης σας.

 • Καμπίνες (Rack).
 • Διαδρόμους διαχείρισης καλωδίων (Cable Management).
 • Patch Panels.
 • Καλώδια UTP.
 • Switches (layer2, layer3).
 • Routers.
 • Wireless εξοπλισμό.
 • Εξοπλισμό για τις καμπίνες (πολύμπριζα, ράφια κλπ).
 • Συστήματα UPS.

Ετικέτες: Δομημένη Καλωδίωση, Φυσική Τοπολογία, Λογική Τοπολογία, Σχεδιασμός Δικτύου