Εγκαταστάσεις Wifi σε Ξενοδοχειακές Μονάδες και Χώρους Εστίασης

Οι εγκαταστάσεις ενσύρματων και ασύρματων δικτύων δεδομένων για επαγγελματική χρήση δεν είναι απλή υπόθεση. Απαιτείται τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία στον χώρο των δικτύων και της πληροφορικής. Το πιστοποιημένο, από μεγάλους κατασκευαστές δικτυακών προϊόντων, ανθρώπινο δυναμικό μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την εγκατάσταση και συντήρηση του δικτύου δεδομένων για οποιαδήποτε επιχείρηση που θέλει να προσφέρει σταθερές υπηρεσίες internet προς τους πελάτες της.

Ενδεικτικά, παραθέτουμε μια λίστα με τις εγκαταστάσεις wifi και ενσύρματων δικτύων δεδομένων από την εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Στις εγκαταστάσεις μας περιλαμβάνονται χώροι εστίασης (bar, cafe, εστιατόρια), επιχειρήσεις και οργανισμοί.

Πολλές επιχειρήσεις χρειάστηκαν εξειδικευμένη παραμετροποίηση του δικτύου για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες. Κάποιες από αυτές τις ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Δημιουργία LOGIN PAGE για την πρόσβαση των πελατών στο δίκτυο.
  • Προγραμματισμός για mobile responsive LOGIN PAGE.
  • Παραμετροποίηση FIREWALL για την ασφάλεια του δικτύου.
  • Παραμετροποίηση LANDING PAGE αμέσως μετά την είσοδο του χρήστη.
  • LOAD BALANCE για την διαχείριση πολλαπλών γραμμών ADSL σε ένα κοινό δίκτυο.
  • Δημιουργία ανεξάρτητων δικτύων για τους πελάτες και για την λειτουργία των υπολογιστών της επιχείρησης.
  • Ισομερής καταμερισμός του BANDWIDTH προς τους συνδεδεμένους χρήστες.
  • Διαχείριση πολλαπλών ACCESS POINT από έναν κοινό controller.
  • Χρέωση πρόσβασης στο WIFI ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης.
  • Αποτροπή πρόσβασης σε κακόβουλες ιστοσελίδες ή ιστοσελίδες με παράνομο περιεχόμενο.