Επαγγελματικά Δίκτυα

Η εταιρεία Αποστολάς Ταμειακά Συστήματα αναλαμβάνει την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση μικρών οικιακών δικτύων (small home networks), δικτύων μικρών επαγγελματικών γραφείων (small office/home office networks) μέχρι και μεσαίων-μεγάλων επιχειρήσεων (medium to large networks) (ξενοδοχειακές μονάδες, εταιρείες με δίκτυο υπολογιστών για τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων, σχολεία, κλπ.)

Το εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό της εταιρείας αναλαμβάνει την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, συντήρηση και αναβάθμιση:

  • Ethernet Routers.
  • Switches (layer 2 ή layer 3).
  • Wireless συστήματα για μεγάλες επιχειρήσεις.
  • Wireless συστήματα για μικρές επιχειρήσεις.
  • Wifi HotSpot για μεγάλες επιχειρήσεις, συνεδριακά κέντρα, μαρίνες.
  • Firewall ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης.
  • QoS
  • Wireless backbone για σημεία που δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση καλωδίωσης.
  • Load Balance (Χρήση παραπάνω από μια γραμμές adsl για την κάλυψη απαιτήσεων bandwidth από το ίδιο router)
  • Ζεύξεων μεγάλων αποστάσεων.

Ετικέτες: Cisco, mikrotik, Certified Engineers, medium large networks, small networks, network engineering, HotSpot, Security, Qos, Wireless Links