Ψηφιακή Υπογραφή με USB TOKEN

Η ψηφιακή υπογραφή έχει την ίδια νομική ισχύ με την χειρόγραφη υπογραφή. Με την ψηφιακή υπογραφή μπορείτε να διασφαλισετε σε μεγαλύτερο βαθμό την γνησιότητα ενός ψηφιακού εγγράφου, την ώρα και την ημερομηνία που υπογράψατε ένα αρχείο. Ένας τρόπος για την δημιουργία της ψηφιακής υπογραφής σας είναι με την χρήση συσκευής USB Token (ΑΔΔΥ – Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής).

Σε συνεργασία με πιστοποιημένες έμπιστες τρίτες οντότητες αναλαμβάνουμε την έκδοση της προσωπικής σας ψηφιακής υπογραφής, είτε βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Με την κατάλληλη καθοδήγηση μας και την προμήθεια ενός USB Token θα μπορείτε πλέον να υπογράφετε οποιοδήποτε ψηφιακό αρχείο και όχι μόνο αρχεία pdf.

Σήμερα, μερικές εφαρμογές της ψηφιακής υπογραφής είναι:

  • Χρήση ψηφιακών υπογραφών για διαγωνισμούς μέσω του ΕΣΗΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών.

  • Χρήση ψηφιακών υπογραφών σε όλα τα ΦΕΚ.

  • Χρήση ψηφιακής υπογραφής για κατάθεση ηλεκτρονικού δικογράφου μέσω της οποίας οι δικηγόροι έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα ψηφιακά υπογεγραμμένα δικόγραφα.

  • Χρήση ψηφιακής υπογραφής το πρόγραμμα ΥΠΕΚΑ, Υπουργείου Δικαιοσύνης, Υπουργείο Οικονομικών και συμβολαιογραφικών, που αφορά την ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων αντιγράφων συμβολαογραφικών πράξεων στη βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε.

  • Χρήση ψηφιακής υπογραφής από Μηχανικούς.

  • Χρήση ψηφιακής υπογραφής από Γιατρούς.

  • Χρήση ψηφιακής υπογραφή από επιχειρήσεις που επιθυμούν να διασφαλίσουν την γνησιότητα των ψηφιακών εγγράφων τους.

Η ψηφιακή υπογραφή επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο (ΠΔ#150/2001) εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, δηλαδή βασίζεται σε ένα Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό που δημιουργείται σε Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ – USB Token).

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εκδόσουμε την ψηφιακή υπογραφή σας. Αναλαμβάνουμε την προμήθεια του usb token, την εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών στο usb, τη προετοιμασία του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας ώστε να υπογράφετε αρχεία pdf ή οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό έγγραφο, την υποβολή του ψηφιακού πιστοποιητικού σας στο ΕΚΧΑ (αν είστε Μηχανικός του ΤΕΕ) και τέλος την εκπαίδευση σας.

Επικοινωνία

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.